KOOPERATIBEN NAZIOARTEKO EGUNA

2018

96. KNE Gizarte iraunkorrak, kooperatiben bidez

96º DIC Sociedades sostenibles gracias a las cooperativas

2017

95. KNE Kooperatibei esker, inor ez da atzean geratzen

95º DIC Las Cooperativas aseguran que nadie se quede atrás

2016

94. KNE Kooperatibak:etorkizun iraunkor baten alde ekitearen boterea

94º DIC Las Cooperativas: el poder de actuar para un futuro sostenible

2015

93. KNE Aukeratu kooperatiboa, aukeratu zuzentasuna

93º DIC Elija cooperativo, elija equidad

2014

92. KNE Kooperatibei esker, denontzako garapen iraunkorra

2013

91. KNE Kooperatibak, krisi garaietan ere sendo

91º DIC La empresa cooperativa se mantiene fuerte en tiempos de crisis

2012

90. KNE Kooperatibek mundu hobea eraikitzen dute

90º DIC Las cooperativas construyen un mundo mejor

2011

89. KNE Gazteak, enpresa kooperatiboen etorkizuna

89º DIC La Juventud, el futuro de la empresa cooperativa

2010

88. KNE Kooperatibak, emakumeak ahalduntzearen alde

88º DIC Las Cooperativas favorecen el empoderamiento de las mujeres

2009

87. KNE Kooperatiba-enpresen bidez berreskuratze orokorra bultzatzea helburu

87º DIC Impulsando la recuperación global a través de las Cooperativas

2008

86. KNE Klima aldaketaren aurka borrokatu kooperatiben bidez

86º DIC Lucha contra el cambio climático a través de las Cooperativas

2007

85. KNE Enpresen Gizarte Erantzunkizunerako balio eta oinarri kooperatiboak

85º DIC Los principios y valores cooperativos sobre Responsabilidad Social Empresarial

2006

84. KNE Bakea eraiki kooperatiben bitartez

84º DIC Construir la paz a través de la Cooperativas

2005

83. KNE Mikro finantzak gure enpresa jardueraren parte dira: pobreziatik irtetzen lankidetzan jardunez

83º DIC Las Micro-finanzas son parte de nuestra actividad empresarial: Cooperando para salir de la pobreza

  • FACEBOOK
  • TWITTER
  • YOU TUBE
  • FLICKR
    • lng_AIC_2012
2017. a
2018.b

2012 AIC